Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK bünyesinde; Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projeleri IPARD, ülkemizde de uygulanmaktadır. Birliğe katılım öncesi aday ülkesi olduğumuzdan AB, ülkemizde kaliteli ve iyi tarım yapılması için maddi kaynak sağlamaktadır. Tarım ve Hayvancılık alanında verilen bu hibeler belirli çağrı dönemlerinde proje karşılığında çiftçilere ve bu işi yapan işletmelere verilmektedir.

Bu desteklerden faydalanmak isteyenlerin öncelikle, fizibilite ve analiz çalışmalarını yaptırıp, iş planını ve etütlerini hazırlatıp, projelerini sunarak bir uzman desteğiyle hibe, teşvik ve desteklerden faydalanabilmektedirler.

TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)