2024 Rehberinden Elde Edilen Verilere Göre Muhtemel Proje Konuları

 1. Açık eğitim kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımı, açık ders kitapları ve ücretsiz ve açık kaynak eğitim yazılımı dahil olmak üzere eğitimcilerin, vatandaşların ve kuruluşların dijital yeterlilikleri.
 2. Ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele
 3. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STE (A) M) alanlarında işbirliği
 4. Bireysel tercihler, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzları için davranışsal değişiklikleri mümkün kılmak;
 5. Cinsiyet eşitliği
 6. Çeşitlilik ve ayrımcılık yapmama
 7. Çevresel ve iklimd eğişikliği zorlukları hakkında farkındalık yaratma.
 8. Çok dilli yeterlilikler,
 9. Demokratik yaşama katılım için fırsatlar, sosyal ve sivil katılım
 10. Dijital teknolojilerin ve yenilikçi ve açık pedagojilerin ele alınması
 11. Eğitim,öğretim,gençlik ve sporda aktif olan kuruluşlar ile yerel ve bölgesel düzeydede dahil olmak üzere toplumun geneliyle sürdürülebilir bağlantıların kurulması
 12. Eğitim, yaşam boyu öğrenme, resmi olmayan ve yaygın öğrenme, gençliğin yanı sıra sporun yanısıra beceri gelişimini destekleyen eylemler de dahil olmak üzere Avrupa’nın kültürel mirasının önemi konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,
 13. Eğitimcilerin mesleki gelişimini güçlendirmek
 14. Eleştireld üşünme ve gençlik katılımı.
 15. Eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı.
 16. Eleştirel düşünme ve yaratıcılık,
 17. Enerji kullanımını ve israfını azaltmak,
 18. Erken çocukluk ve yaşam boyunca tüm bireyler için anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi.
 19. Eşitlik,
 20. Girişimci zihniyet,
 21. Göçmen kökenli insanların entegrasyonu
 22. İklim eylemi,
 23. İstihdam edilebilirlik
 24. Karbon ayak izi emisyonlarını telafi etmek,
 25. Kaynakları kaydetme,
 26. Kültürel ve dil bilim dahil, içerme ve çeşitlilik,
 27. Kültürler arası diyalog
 28. Mirasa kültürler arası yaklaşımlar
 29. Ortak AB değerleri, birlik ve çeşitlilik ilkeleri,
 30. Öğrenciler için daha iyi hizmetler ve bilgiler veya rehberlik,
 31. Örgün ve yaygın eğitime erişimde ve bu eğitime katılmada farklılıkları azaltmak için yeni yaklaşımlar
 32. Paylaşılan değerlerin mülkiyeti,
 33. Sivil ve sosyal yaşama katılım.
 34. Sosyal içerme,
 35. Sosyal ve kültürler arası yetkinliklerin geliştirilmesi,
 36. Sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yeterlilikleri.
 37. Sosyal, kültürel ve tarihi miras
 38. Sosyo-eğitimsel ve kişisel gelişim,
 39. Sürdürülebilir gıda ve hareketlilik seçenekleri.
 40. Sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yeterliliklerin geliştirilmesi, yeşils ektörel beceri stratejileri ve metodolojilerinin yanı sıra bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan, geleceğe yönelik müfredatların geliştirilmesi.
 41. Yapay zekâ,
 42. Yaşam boyu öğrenmede aktif vatandaşlık ve etik;
 43. Yaygın olmayan ve yaygın öğrenme yoluyla kazanılan yeterliliklerin otomatik karşılıklıt anınmasını ve onaylanmasını kolaylaştırmak için dijital teknolojilerin potansiyelini araştırmak.
 44. Yenilikçi yaklaşımların araştırılması da dahil olmak üzere sürdürülebilir finansman modellerini desteklemek,
 45. Yenilikçi yöntemler ve araçlar